vrijdag 27 augustus 2010

Hoboken

Ikzelf woonde van mijn geboorte tot mijn 25e in Hoboken. Daarna 12 jaar in Wilrijk en nu sinds november 2008 terug in Hoboken. Terug in dezelfde straat als toen... rechtover het huis waar mijn ouders nog steeds wonen.
Hoboken is één van de 9 districten van de stad Antwerpen.
De wijk waar wij wonen heet Polderstad en is gelegen vlak naast het natuurreservaat De Hobokense Polder.

De Hobokense Polder wordt beheerd door het Natuurpunt Hobokense Polder, in samenwerking met de stad Antwerpen en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De Hobokense Polder heeft zijn naam te danken aan het vroegere poldergebied dat zich langs de oever van de Schelde uitstrekte: laaggelegen land dat geregeld overstroomd raakte en door bescheiden boeren in cultuur werd gebracht. Sinds de ophogingen, die vanaf de jaren zestig werden uitgevoerd, is dat gebied definitief verdwenen. Een nieuw landschap is ontstaan, een landschap dat door snelle evolutie van flora en fauna ook nu nog voortdurend verandert.


Het verhaal van Nello en Patrasche speelt zich ook af in Hoboken.
Dit romantische kinderverhaal uit de negentiende eeuw ‘Een hond van Vlaanderen’ geschreven door Marie-Louise de la Ramée oftewel Ouida, is bekend tot aan de andere kant van de wereld.
Het is een ode aan trouw, loyaliteit, eeuwige vriendschap, liefde voor dieren en aan de beroemde schilder Rubens. Het verhaal over een jongen en zijn hond speelt zich af in Hoboken en Antwerpen en raakte onder meer bekend in Japan, Korea en de Verenigde Staten. Het verwierf er een vaste plaats in de kinderliteratuur en werd ondertussen al enkele keren verfilmd. Het bronzen beeldje van Nello en Patrasche vindt u ter hoogte van de Kapelstraat 3. Het sculptuur is van Yvonne Bastiaens, naar een ontwerp van Paul Geerts.
Fort 8
Fort 8 verkommerde ooit, maar is nu een groot park waar heel wat vrijetijds- en sportverenigingen komen.
Fort 8 werd gebouwd tussen 1859 en 1864, samen met de 7 andere forten van de zogenaamde Brialmontomwalling. Deze fortengordel bevond zich ter hoogte van de huidige Ring rond Antwerpen. Fort 8 werd reeds decennia geleden door het leger verlaten. Het uitgestrekte domein begon te verkommeren. De voormalige gemeente Hoboken kocht in 1977 het fort voor 669 313 euro. De prachtige omloop rond de gracht werd als park opengesteld voor het publiek en de vestinggrachten in gebruik genomen als visvijver.
Op het domein vinden heel wat vrijetijds- en sportverenigingen onderdak. Zo is er de sportschuur en werden in het voorfort verschillende lokalen heringericht. Het binnenfort wordt gebruikt voor culturele en andere evenementen. Momenteel worden de gebouwen in hun oude glorie hersteld dankzij een werkervaringsproject waarbij aandacht wordt besteed aan het originele concept. Het beheer werd in 2001 overgedragen aan de vzw Fort 8.
Den Hobokenaar
Aan de rand van de Kioskplaats staat het beeldje Den Hobokenaar, een stukje volkshumor dat de spotnaam uitbeeldt van de Hobokenaren.
Voor 1870 woonden in Hoboken voornamelijk landbouwers en hoveniers. Met de handkar en de beerton trokken zij van de afvoergrachten naar hun velden. Sindsdien worden de inwoners van Hoboken ‘de beerscheppers’ genoemd en het gezegde ‘Hoboken, waar de boeren stront koken’ was vlug gevonden.Deze moderne uitvoering met kruiwagen en beervat is gemaakt door Yvonne Bastiaens.

Veel informatie vind je ook hier terug.
En hier vind je de heemkundige kring

Waar komen jullie vandaan ?

1 opmerking:

Helmi zei

Wat een mooi verhaal. Ik kom uit Nederland, Limburg, Weert.
Antwerpen is voor ons dichterbij dan Amsterdam. Ik ga graag naar Antwerpen maar deze plekjes ken ik niet.
grt, Helmi